Lleyni lammas

Lleyni lammas on pärit Suurbritanniast Walesi piirkonnast. Kuna kliimamuutuste tuules hakkab Eesti kliima aina enam sarnanema sealse piirkonna omaga, siis on Lleyni tõugu lammas täiesti arvestatav valik erinevate tõugude seas.

  • Lleyni lammas on lihalammas koos mitmete boonustega. Ta ei ole kõige suurem, kõige ägedama villaga või kõige viljakam. Võiks öelda, et ta on isegi natuke igav – selline valge ja tavaline. Aga ta on Inglimaal puhtatõuliste lammaste juures arvukuselt kolmandal kohal. Midagi on selle tõu juures läinud õigesti. Britid on aru saanud, et ta on omas süsteemis pea kõige efektiivsem lammas, kes suudab minimaalsete sisenditega toota head ja väga head noorlammast lihaturule.

  • Lleyn on lihtne lammas – hästi rahulik, lihtsalt käsitletav. Ta on lihakas, aga mitte massiivne. Ta on hea ema, talled on aktiivsed ja väga kiiresti püstning tissi otsas. Ta on pikaealine, tal on vähe probleeme poegimisega. Ta suudab ka väiksema söödabaasiga toota müüdavat talle ning tallede kogukaal võõrutamisel ületab sageli ema enda kaalu. Tõu parimate isendite valikus on esimesel kohal piimakus ja emaomadused. Utt peab suutma ise poegida ning Suurbrittannia aretuses on tallede 30 päeva mass suhtena ema kaalu esimeseks valikukriteeriumiks. See on omadus, mis mõõdab just piimakust ning emaomadusi andes eelise keskmise kaaluga utele, kes toodab kaksikuid.
  • Lleyn on viljakas lammas. Normaalse söötmisega on tavapärane viljakus 1,8. Kui utte liiga hästi sööta, siis võib kolmikute osakaal väga suureks kasvada. Mitmed Briti farmerid on sellega hädas ja viivad uted enne paaritust isegi kehvemale karjamaale, et poegimisaja töömahtu madalamana hoida. 1,8 talle ute kohta peetakse keskmisena ideaalseks, sest siis ei ole saadavate kolmikute osakaal veel liiga suur. Kui poegimiskoefitsent on üle 1.8, ei kasva tallede arv enam kaksikute vaid kolmikute arvelt ning kolmikud on probleem. Lleyn suudab ka kolmikud üles kasvatada, aga üleskasvatamisel ja heal müügilambal on vahe! Kolmikute lisatoitmine või teise ema alla adopteerimine onaga töö ja raha, mis vähendab märkimisväärselt kasumlikkust.
  • Lleyn sobib hästi ristamisskeemidesse. Jäär sobib ideaalselt parandama ristanduttede lihaomadusi andmata samal ajal järele emaomadustes ning piimakuses.
  • Lleyn on ilus lammas. Meile meeldib pidada ilusat looma. Lleyn on ilusa harmoonilise näoga ning targa ilmega lammas. Seesama kitsas pikk nägu annab lihtsamad poegimised ning ka jäärad on sarnase nn emase näokujuga. Uted kaaluvad 60-75 kg ning jäärad 75-100 kg. Midagi pole teha – ta näeb hea välja – vähemalt meie arust.
  • Lleyn on päris tõug ja teda ei ole vaja ristata. Selleks, et toota head talle ja endale uusi uttesid ei ole vaja midagi muud kui ühte tõugu. Pole vaja keerulisi ristamisskeeme ja mitut erinevat tõugu jäära. Ristates lleyni ute texeli jääraga saadakse aga kiirekasvulised hästi nuumale alluvad talled, kes realiseeritakse kõik lihaks.
  • Lleyn toodab ilusa talled ekspordiks ning lihaturule. Küsitlused näitavad, et klient ei soovi liiga suurt  lammast süüa. Parim turg on 38-42 kg tallel, kes ei ole läinud rasva. See on lleyni talle ideaalne realiseerimiskaal, mille normaalsed talled saavutavad ka ainult kultuurrohumaal ilma lisatoiduta 6 kuuga ning rümbamassiks on sellisel juhul 18-21 kg.
  • Lleyn ei ole imeloom – ta on ikkagi lihalammas mitte maalammas, seega poollooduslikest kooslustest ja püsirohumaadest ei piisa, et selle tõu omadusi maksimaalselt ära kasutada. Vähemalt talvine sööt peab olema osaliselt kultuurrohumaalt pärit ning talled peaksid pärast võõrutamist liikuma kosuma kultuurrohumaale. Hoides maad korras ei ole lisasööta jõusööda näol üldse vaja. See ei tähenda, et nad ei sobi poollooduslikke kooslusi hooldama – sobivad küll, aga see saab olla karjatamistsükli üks osa, kus näiteks uted koos talledega saavad alguses süüa poollooduslikel kooslustel ning pärast võõrutamist liigutakse kultuurädalale kosuma.
  • Meie kari. Alustasime valgepealiste ristanduttedega ning kasutame tõupuhtaid jäärasid, et jõuda puhtatõulise lleyn karjani. Täna on pool karjast 75% veresusega ning liigume vaikselt edasi. See on aeganõudev protsess, kuid tulemus on seda väärt. Juba täna näeme muutust emaomadustes kui lleyn veresuste protsent järjest tõuseb.

Rohkem infot tõu kohta: https://www.lleynsheep.com/